Parkeringshus Sydhavn

RUBOW arkitekters projekt ‘Rum til biler – Rum til mennesker’ var med i idékonkurrencen om et nyt parkeringshus i Sydhavnskvarteret for Aarhus Kommune, hvor det modtog hædrende omtale.


Multianvendeligt P-hus
Visionen for Sydhavnskvarteret er at skabe en tæt og mangfoldig bydel i det gamle havne- og industriområde. I RUBOW arkitekters forslag om et nyt parkeringshus, er der lagt vægt på at huset skal give mere til stedet, end det tager.

Det er et effektivt parkeringshus der overrasker og inviterer til en mangfoldig anvendelse – arealet af aktive byfunktioner overstiger byggegrundens størrelse. Og så er det et bæredygtigt hus, der kan videreudbygges, fortættes og forandres og som tilfører en grøn destination i et rekreativt stiforløb.

Bedømmelsesudvalget har valgt at tildele projektet hædrende omtale med begrundelse i forslagets meget ambitiøse, gennemarbejdede og veldokumenterede koncept. Forslaget præsenteres med parkeringshuset udformet som en megastruktur med tre veldefinerede delområder, med hvert sit potentiale for byliv og udadvendte funktioner omkring et velfungerende parkeringshus.
– Citat fra dommerbetænkningen

År  

2019

Bygherre  

Aarhus Kommune

Sted  

Sydhavnskvarteret, Aarhus

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Fotograf/Visualisering  

RUBOW arkitekter

Præmiering  

Hædrende omtale

Status  

Afsluttet konkurrence