Følager

Haven
Plejecenter ved Følager
I Følager forenes fornemmelsen for rum med en sanselig have. Vi har skabt et sted hvor det at være blind, svagtseende eller døvblind ikke er en udfordring, men en naturlighed.

Stimulering af sanserne
Det nye plejecenter ved Følager er der, hvor bynaturen møder bygningen og hvor individet har mulighed for at træffe selvstændige valg i en tryg og afgrænset verden. Følager er skabt med stor nuancering i stimuleringen af sanserne. Her kan du dufte forskel fra rum til rum, du kan høre forskel, du kan mærke forskel.

Privat haverum med plads til fællesskaber
Bebyggelsen omkranser et privat frodigt haverum, som ligger i direkte kontakt med boliger og fællesrum hvor fællesskab, livskvalitet og hjemlighed er det centrale. Her er tilgængelighed og sansestimuli flettet sammen. Frodige øer med planter bryder strøggadens sammenhængende gulv, hvor forbundne regnbede understøtter håndtering af det lokale regnvand. Hverdagslivet i Følager forbindes med byen gennem passager, knudepunkter og kanter med handelsliv og erhverv.

Projektet er udviklet i et fælles sprog i bygning og byrummets materialer, geometri og planter, der fletter facader og kantzoner, bæredygtige løsninger og en sanselig grøn by.

Plejecenter_Foelager_Plint_1.400-1200
Plejecenter_Foelager_Snit_1.200_Landskab-1200
Ankomst

År  

2015

Bygherre  

AKB København

Sted  

København

Størrelse  

Ca. 12.000 m2 heraf ca. 2700 m2 nybyggeri

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

SlothMøller A/S

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Konsulent  

Camilla Ryhl, konsulent i tilgængelighed for blinde og svagsynede

Haven