Plejecenter Sjælsø


Herlighedsværdi og fællesskaber
Det nye plejecenter i Sjælsø skal udvides mod nord hvor det er placeret i et storlået landskab. Det forpligter – både terrænet, beplantningen og adgangen hertil har en særlig betydning fysisk såvel som visuelt. Det er her de bærende kvaliteter findes.

De nye plejeboliger skal danne en hjemlig ramme for hverdagslivet, en ramme hvor mennesket placeres i centrum – både beboer, pårørende og stedets personale. Hele livet skal kunne leves med variation, udfordringer og stimuli indenfor bebyggelsens rammer.

Vi oplever at beboere søger fællesskaber og særligt holder sig i nærheden af personalet. Derfor er fællesarealerne anlagt som et samlende greb centralt i huset.

Landskab og uderum
Omkring de nye bygninger kædes det bløde åbne landskab sammen med det eksisterende plejecenters stramme geometriske landskab. Strandengens vilde græsser trækkes ind i bebyggelsen i regnbede som omkranser ankomst– og parkeringsrealerne.

De mere private haverum er karakteriseret ved en strammere geometri som tilplantes med mindre bærbuske og hårdføre stauder planlægt medhenblik på minimering af pleje og maksimering af duft og smag. Derudover vælges former, farver og strukturer, så haven er smuk at se på året rundt.

Stier kobles på de eksisterende stisystemer. Det skaber nye ruter og rumligheder der åbner og lukker sig i invitationer, mødesteder og særlige naturoplevelser. For at understøtte ruter og sammenhænge på tværs af hele plejecentret, belægges de nye stier med betonfliser i et format 10×30 som svarer til den eksisterende stibelægning.

Arkitektonisk udtryk
Arkitekturens udtryk i gul tegl og saddeltage med tagpap udgør et nænsomt men solidt udtryk til stedet og indpasser sig i sin helhed både i forhold til den eksisterende bebyggelse og landskabets farvesætning.År  

2017

Bygherre  

Rudersdal Kommune

Sted  

Birkerød

Størrelse  

2300 m2

Entrepriseform  

Totalentreprise