Randers SOSU skole

En moderne uddannelsesinstitution med vokseværk
Den eksisterende Randers Social- og Sundhedsskole er en topmoderne uddannelsesinstitution, som på grund af en stor succes med tilstrømning af elever, hurtigt kom i pladsmangel. Derfor har en ombygning af det eksisterende kantine- og biblioteksområde samt en ny tilbygning med klasselokaler været nødvendig.

Arkitektonisk sammenhæng
Udgangspunktet for tilbygningen har været at bygge til de eksisterende skolebygninger med respekt for disse, således til- og ombygningerne indpasses i den arkitektoniske sammenhæng. Samtidig har det været vigtigt, at tilbygningen markerer sig på stedet i et nutidigt udtryk.

Transparens skaber liv
Den nye bygning fremstår som et åbent læringscenter med en minimering af de traditionelle ”lange gange”. Teorilokalerne ligger som en ”rygrad” mod nord ud til det nye gårdrum. Tilbygningens hjerte er det store centrale fællesrum, som forbinder de to etager og fungerer som både studieområde og opholdsrum, hvor de studerende både har mulighed for gruppearbejde, fordybelse og afslapning. Mod syd – ved ankomstfacaden – placeres fællesfunktioner såsom grupperum, samtalerum, depoter, toiletter, teamkontorer mm. Transparens i den nye bygning giver uddannelsens aktører og omverdenen indtrykket af, at uddannelserne summer af liv.

År  

2012-2013

Bygherre  

Randers Social- & Sundhedsskole

Sted  

Randers

Størrelse  

1.950 m2 nybyg og 400 m2 ombyg

Totalentreprenør  

CASA Entreprise A/S

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Ingeniør  

Søren Jensen Rådg. Ing.

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter

Entrepriseform  

Totalentreprise

Status  

Udført

Samarbejdspartner  

Birgit Veje