Rønbækskolen i Hinnerup

Projektet omfatter både om- og nybygning på Rønbækskolen i Hinnerup og sikrer Rønbækskolen de fysiske rammer som de aktuelle pædagogiske strømninger fordrer.

Ronbaekskolen02

Ronbaekskolen03
Ombygning af 8500 m² eksisterende skole-bygninger og nybygning af 2500 m² bestående af 3 fritliggende klassefløje og 1 musikfløj.

Ved ombygningen er der langt vægt på at aktivere de meget store gangarealer som lå i den 1000 m² store aula og de brede midterkorridorer i de seks oprindelige fløje. Ved rumsammenlægninger og ændring af adgangsforholdene og flugtvejene er der på den måde skabt mange ”gratis” kvadratmeter.

Ronbaekskolen01

Udformningen af de 4 nybygninger er udført så der kan arbejdes i den helt lille skala; alene eller 2-3 stykker sammen over traditionel klasseunder-visning til den store skala hvor hele afdelingen er samlet til fælles undervisning.

Ronbaekskolen04

Ronbaekskolen05

År  

2012

Bygherre  

Favrskov Kommune

Sted  

Hinnerup

Størrelse  

2.500 m2 nybyg og 8.500 m2 ombygning

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter

Fotograf/Visualisering  

Thomas Kaare Lindblad

Samarbejdspartner  

LB Consult A/S