Rosen

Integreret daginstitution, om -og tilbygning.
Ombygning af tidligere SFO til daginstitution, med tilbygning af 1 ekstra børnegruppe, ved Rosenvangsskolen ved Aarhus.

Rosen_02

Det eksisterende træhus fra slutningen af 1980’erne er blevet ombygget og renoveret, så det nu indeholder en børnehavegruppe og en vuggestuegruppe, samt fællesrum og servicefaciliteter. Hertil er bygget én ny børnehavegruppe, med tilhørende depot og udetoilet.

Rosen_01

Tilbygningen er åben, lys og højloftet, og giver mulighed for at institutionen kan bruges den som en lille motoriksal. Placeret ud fra den eksisterende bygnings sydlige facade, skyder tilbygningen sig ud på legepladsen og kobler sig på den eksisterende bygning ved ankomst og fællesrum.

Rosen_04

Der laves ligeledes et nyt vindfang ved ankomst, for at opnå en bedre ankomst situation og niveaufri adgang. For at skabe bedre indeklimaforhold og bedre udeopholdsmuligheder, er etableres der overdækning langs den eksisterende bygnings sydfacade.

Rosen_03

År  

2015-2016

Bygherre  

Aarhus Kommune

Sted  

Aarhus

Størrelse  

Ombygning af 360 m2, heraf 95 m2 nybyggeri

Entrepriseform  

Stor-entreprise