Rudersdal Kommune

Rammeaftale med Rudersdal Kommune

3 årig rammeaftale som primær rådgiver vedrørende totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri og større ombygninger indenfor skole-, kultur-, idræts- og daginstitutionsområdet i Rudersdal Kommune.

Teamet består af RUBOW arkitekter og underrådgiver Tyréns ingeniører.

Læs mere om rammeaftalen her.