Sct. Hans Retspsykiatri

Det Ny Retspsykiatri Sct. Hans tager sit udspring i stedets store kvaliteter

Ny Retspsykiatri Sct. Hans
Kulturarven og de arkitektoniske kvaliteter i den eksisterende campusbebyggelse Sct. Hans Øst, og ikke mindst områdets stærke landskabelige kvaliteter med sit smukke kuperede terræn, er afsættet for den nye, terrasserede bebyggelse.

Projektet består af 4 sengeenheder, udendørs og indendørs fællesaktiviteter samt et ankomsthus med personale og besøgsfaciliteter. Hver sengeenhed er udformet som en klynge af tre gårdrum. Ankomstbygningen placeres i forlængelse af aksen i Tofteparken i det eksisterende Sct. Hans Øst og fungerer som bebyggelsens visuelle port.


Bebyggelsen danner via sine landskabsplateuaer i sig selv perimeteren omkring anlægget. Hele bebyggelsen bindes sammen af en indre havegang/parterre tilknyttet fællesfunktioner som udendørs og indendørs fitness, idrætshal, værksteder, musikrum, træningskøkken, religiøse rum samt café/bibliotek. Centralt ligger den store og oplevelsesrige aktivitetspark, hvorfra der overalt, grundet bebyggelsens disponering på grunden og det faldende terræn, er udsyn over parken, de udendørs aktivitetstorve og landskabet, men aldrig direkte ind til en bolig.


Ny Retspsykiatri Sct. Hans formår at forene udtalte arkitektoniske kvaliteter med nødvendigheden af et meget højt sikkerhedsniveau. Arkitekterne har skabt en lukket afdeling som (på næsten paradoksal måde) er kendetegnet ved udsigt, skønhed og et gennemgående nærvær af naturelementer og kig til himlen. – Rumsans

Boligen
Boligerne er altid placeret med udsyn over landskabet og aldrig med indbliksgener to boliger imellem. Et gennemgående parameter for plandisponeringen er fokus på personalets og patienternes arbejdsgange, velvære og sikkerhed. Al finér i rummet er nøje udvalgt, så den er naturlig og levende. Der har samtidig været fokus på, at der for patienterne ikke opstår uhensigtsmæssige ansigter og andre figurer i træets små knaster. Projektet arbejder bevidst med den helende arkitektur – betydningen af lys, luft og natur. Der er således overalt i bebyggelsen udsyn over det fantastiske landskab eller grønne haverum. Man bevæger sig altid fra udblik til udblik.
Facader
Facader er disponeret ud fra en fortolkning af de eksisterende klassiske bygninger i et nyt og moderne formsprog. De gule teglfacader glider ud over skrænten som landskabelige koter, der afsluttes af grønne tagflader og derved fremstår integreret i omgivelserne. Kun ankomstbygningen rejser sig med valmet tag i overgangen til de gamle bygninger.

Sikkerhedsforhold er integreret i arkitektur og anlæg, og drift/varegård fremstår delvist skjult under en let overdækning af solceller.

År  

2013-21

Bygherre  

Region Hovedstadens Psykiatri

Sted  

Roskilde

Størrelse  

20.000 m²

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

Oluf Jørgensen A/S, Spangenberg & Madsen, WSP UK ltd

Landskabsarkitekt  

Opland Landskab Aps

Fotograf/Visualisering  

Adam Mørk

Status  

Udført

Samarbejdspartner  

KHR arkitekter A/S (Totalrådgiver)