Sct. Hans Retspsykiatri

Ny Retspsykiatri Sct. Hans skaber rammerne for nogle af samfundets mest udsatte og farlige mennesker gennem helende arkitektur og inkluderede designløsninger. 

Ny Retspsykiatri Sct. Hans formår at forene udtalte arkitektoniske kvaliteter
med nødvendigheden af et meget højt sikkerhedsniveau.
Arkitekterne har skabt en lukket afdeling som
(på næsten paradoksal måde) er kendetegnet ved udsigt, skønhed og
et gennemgående nærvær af naturelementer og kig til himlen.

– Rumsans

Helende og inkluderende arkitektur 
På trods af ekstreme krav til både funktion og sikkerhed, er rummene både sanselige og stimulerende. Overalt i bebyggelsen er der udsyn over det fantastiske landskab eller ind til de grønne haverum. Man bevæger sig altid fra udblik til udblik, og der bydes på forskelligartede oplevelser og rumligheder igennem bygning og landlab. Overalt er der tænkt i helende arkitektur med mulighed for luft, lys, udsyn og natur.

Der er overdækkede aktivitetsområder, der gør det muligt at være ude og aktiv i al slags vejr. I det hele taget rummer Ny Retspsykiatri Sct. Hans mange forskelligartede anvendelsesmuligheder til mange forskellige typer brugere. Der er tænkt både i et samlet fællesskab, og i de forskellige grupper af indsatte og arbejdende professionelle samt besøgende.

Et hjem og en tryg arbejdsplads
Det er vigtigt at personalet overalt har overblik  – det understøtter en tryg arbejdsplads. Der er tænkt i hjemlighed valget af træ til interiør, hvor at bidrage en varm og tryg stemning.

Boliger med lys og udsigt
Muligheden for udsyn og udsigt til den omkringliggende natur og lokalsamfund, er et gennemgående greb. Intet sted i huset falder synet på fængselsmure, høje hegn og pigtråde. Arkitekturen benytter sig af landskabet, som skråner ned mod fjorden, og man er derfor alle steder beriget med udsigt til grønne omgivelser.

De lodrette skodder i boligen gør det muligt at lukke udsigt og sollys ude, dog sikrer det højtsiddende vindue, at der kommer dagslys ind. Finéren i rummet er nøje udvalgt, så den er naturlig og levende. Der har været fokus på, at der for patienterne ikke opstår uhensigtsmæssige ansigter og andre figurer i træets små knaster.

Brugerproces
Universelt design
Fast inventar
Indretning


År  

2013-21

Bygherre  

Region Hovedstadens Psykiatri

Størrelse  

20.000 m²

Ingeniør  

Oluf Jørgensen A/S, Spangenberg & Madsen, WSP UK ltd

Landskabsarkitekt  

Opland Landskab Aps

Fotograf/Visualisering  

Adam Mørk

Status  

Udført

Samarbejdspartner  

KHR arkitekter A/S (Totalrådgiver)