Skt. Joseph uderum

RUBOW_Sct_Joseph_Landskab_1200_4

Ny bydel for ældre på Skt. Joseph
Konvertering af bevaringsværdig kirke og klosterbebyggelse samt opførelsen af nyt plejecenter med dertilhørende uderum. Den eksisterende klostermur danner en omfavnende ramme om klostrets uderum, hvor aktivitet, sociale fællesskaber, tryghed, stille steder og komfort er nøgleord. Indenfor klostermuren ligger Klosterhaven, den gamle indre Klostergård og imellem kirken og det nye byggeri etableres et helt nyt byrum – Klosterpladsen.

Projektet er inspireret af de historiske spor der sammen med den nye bygning danner varierede rumligheder og stemninger.

RUBOW_Sct_Joseph_Landskab_1200_2
Klosterpladsen
Klosterpladsens hovedmotiv er hentet fra middelalderens klostre og paladser, et ornamenteret gulv der ligger som et smukt tæppe i belægningen og inviterer til at sidde under gingkotræernes lysegrønne sommerkroner og betragte træernes særegne blade falde gyldne om efteråret.

RUBOW_Sct_Joseph_Landskab_1200_3

Klosterpladsen ligger imellem kirken og de nye plejeboliger, og danner et offentligt tilgængeligt rum i forlængelse af kirken. Herved bringes en flig af byens liv ind i hjertet af klosterbebyggelsen, til glæde for stedets beboere og besøgende.

Kirkens aftryk med stræbepiller og sokkel omkranses i belægningen af en bort i slebet chaussésten, der tilføjer byrummet en generøs detaljering og smuk afslutning mod bygningerne.

RUBOW_Sct_Joseph_Landskab_1200_5

Særlige tiltag for regnvandshåndtering LAR
I projektet tager vi udgangspunkt i stedets potentialer i udviklingen af en bæredygtig strategi for håndtering af regnvand. LAR-løsninger er integreret efter grundens naturlige terrænfald i et system af forsinkelse, midlertidig opsamling og nedsivning med fokus på robusthed og fremtidssikring. Lavninger, regnbede og grønne trug opsamler regnvandet i en kort periode ved skybrud med lavpunkt i den offentlige park.

RUBOW Sct Joseph sitplan

Klosterhaven
I Klosterhaven inviteres kvarterets beboere indenfor og de grønne fællesskaber understøttes. Den oprindelige haves stemningsfulde frugttræer og syrenbuske ser vi et stort potentiale i at bevare og supplere med stauder og nytteplanter, der kan invitere til.

 

År  

2016-2019

Bygherre  

Lejerbo

Sted  

Østerbro, København

Størrelse  

Nybyggeri: 7.800 m2, Landskab 6.500 m2

Totalentreprenør  

Enemærke & Petersen

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Ingeniør  

Sweco

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter

Fotograf/Visualisering  

Vismo

Entrepriseform  

Totalentreprise

Status  

Udført