Skt. Joseph

Konvertering af bevaringsværdig kirke og klosterbebyggelse til kulturhus og seniorbofællesskab samt opførelsen af et nyt plejecenter.

Ny bydel for ældre på Skt. Joseph
Inden for rammerne af klosteret, Skt. Joseph, på Strandvejen, bringes nyt og gammelt i spil og bliver med ombygning, restaurering og nybyggeri til et trygt og generøst kulturtilbud for bydelen, og botilbud for ældre med vægt på sammenhængskraft og fællesskaber. Klostermuren bevidner stedets identitet og omfavner trygt den demente borger, som frit kan færdes frit mellem bolig, kulturhus og rekreative haver.

De ny rammer skal sikre:
– Sammenhængskraft og en stærk fælles identitet
– Kulturhus til bydelen
– Hjemlige rammer, tryghed og godt indeklima for beboerne
– Seniorboliger, plejeboliger, bariatriboliger og ægtefælleboliger
– Demensegnede boliger, fællesarealer og friarealer
– Velværefaciliteter, tandlægeklinik, træningssal, køkkener og kontorer
– Bæredygtig drift, som tilgodeser et godt arbejdsmiljø.

De nye bygninger underordner sig naturligt og på fremragende vis de eksisterende meget markante bygninger. Samtidig er man ikke i tvivl om, at der er tale om en moderne tilføjelse til de eksisterende. … Facaderne er opført med korte facadeforløb som forrykkes i forhold til hinanden. Dette sammen med karnapper og franske altaner i alle plejeboliger og terrasser ind mod klosterpladsen giver en variation i udtrykket, som både arkitektonisk og funktionelt vurderes som meget vellykket. … Forslaget skaber et fint hierarki i uderummene, og det liv, der kan være i gårdrummet, forstyrrer ikke boligerne… Friarealerne er meget vellykkede i deres disponering og giver fine mindre rum og nicher, som vil give gode oplevelser og lyst til bevægelse.”
– Uddrag fra dommerbetænkningen

RUBOW Sct Joseph sitplan

 

År  

2016-2020

Bygherre  

Lejerbo, Københavns Kommune

Sted  

Strandvejen, København Ø

Størrelse  

7800 m2 Nybyggeri

Totalentreprenør  

Enemærke Petersen a/s

Arkitekt  

RUBOW arkitekter a/s

Ingeniør  

Sweco

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter a/s

Fotograf/Visualisering  

Vizmo

Entrepriseform  

Totaletreprise

Status  

Udført

Sagsansvarlig partner  

Lars Hetland