Seest

Seest_Courtyard_1200
Seest_Axo_1200
Et bud på fremtidens almene boliger
Vores bud på fremtidens almene bebyggelse i Seest er bygget op om veldefinerede boligstræder eller ‘klynger’ i bebyggelsen i det store landskab. De skaber omdrejningspunktet for boligmiljøet i fremtidens bæredygtige fællesskaber.

Stedets potentialer
Grundens orientering, det kuperede terræn og eksponering til klimaet giver både udfordringer og potentialer. I projektet er disse parametre indarbejdet for at skabe læ og gode solforhold omkring opholdszoner og for at udnytte de bæredygtige passive potentialer i bygningsdesignet.

Naturen ind i hverdagen
Natur, sundhed og engagerende fællesskaber er grundelementer i vores vision om den gode by. Bebyggelsen flettes sammen med landskabet og får lov til at komme helt tæt på vores hverdag.

Fællesskab
Boliggrupperne organiseres i klynger af 8-10 boliger. Det er en overskuelig størrelse og giver et nærværende fællesskab, der bygger på en høj grad af ansvarsfølelse for ens nærmiljø. Mangfoldighed er en inspiration i modsætning til en monokultur af ligesindede. Vi er mere trygge i mindre fællesskaber hvor vi bedre kan rumme den store mangfoldighed.

Fleksible boliger
I fremtidens by er fleksibilitet ikke lig med mobilitet. Boligen kan indrettes efter skiftende behov og livsfaser, fordi vi ønsker at blive boende i samme bolig hele livet og høre til i det naboskab, der betyder noget for os; mangfoldighed, ejerskab, sikkerhed, fleksibilitet og fællesskab. Vi bygger gode fleksible boliger frem for boliger til bestemte grupper.
Seest_Landscape_1200

År  

2013

Bygherre  

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Sted  

Seest v. Kolding

Størrelse  

3.500 m2

Landskabsarkitekt  

VEGA landskab

Præmiering  

2. præmie i 2-fast konkurrence (første fase var åben konkurrence)