Skærbæk Skole

Skolen ved vadehavet
I Skærbæk Skole flettes natur og by i en unik og fremsynet udbygnings-strategi. Konkurrenceforslaget tager udgangspunkt i at forstærke eksisterende udviklings-planer som Kløverstierne og Aktivitetspladsen i Skærbæk med en Børne- og Kulturakse, der strækker sig fra Skærbæk by, over Skærbæk Fritidscenter, via børnehave og sportsbaner til den nye skole og videre til Oldtidsparken. Skolen ved Vadehavet optræder som en markant rygrad i denne kulturakse, der åbner for synergi mellem skole, natur og by og tilfører området en stærk og inviterende identitet. Skolen ved Vadehavet er dermed både et landskab og et kultur-værft.
Skærbæk Skole 01
Skærbæk Skole 03
Forslaget kobler skolens potentiale som kulturformidler med den mest aktuelle viden om projekt- og værkstedsbaseret undervisning. Visionen er at skabe en skole, hvor både naturen og byen understøtter stærke og udviklende læringsveje for børn med forskellige behov. Ved at invitere byen ind skaber skolen grobund for dialog og samarbejde med erhvervslivet og det lokale- og fritidsmiljø i entreprenørskabsbaserede undervisningsforløb.

Ved at bevare store vilde naturområder som en del af skolen dannes grundlag for et sundt ude- og samliv, plads til liv og forundring og suveræn udelæring.

Med klar inspiration i marskens og vadehavets landskab flettes udvendige og indvendige læringsmiljøer i en genkendelig topografi, der udgør en stærk og billedskabende ramme for arbejdet med læring og bevægelse. Vi udnytter herved områdets helt store ressource, den gode rene muld, som et billigt byggemateriale til at skabe et katalog af spændende rum og steder. I Skolen ved Vadehavet kan man bevæge sig af slyngede, tilgængelige omveje eller af hurtige, besværlige genveje. Den korte vej skal også være den sjoveste! Jo mere skolens omgivelser naturligt kan inspirere til bevægelse, des mere øges trivsel og indlæring hos eleverne.
Skærbæk Skole 02

År  

2018

Sted  

Skærbæk

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter

Status  

Afsluttet