Skæring Bæk Huse

Helhedsplan for de to etaper i Skæring Bæk Huse med grøn og blå struktur, bebyggelses- og infrastruktur
RUBOW Skaering Baek11


Naturkvaliteter i hverdagslivet
Skæring Bæks bugtede forløb danner udgangspunktet for den nye bebyggelsesstruktur. Bebyggelsen tilpasser sig naturen som en organisk og dog præcis komposition af rækkehuse, der markerer en skala og rytme, der spiller sammen med landskabet og svarer på bygherres vision om en klassisk og tidløs bebyggelse. Strukturen skaber kontraster mellem det byggede og det naturlige fra alle boliger. De enkelte kvarterer fremstår med så høj en bymæssig intensitet som muligt mod gadesiden og en helt blød og vild natur på havesiden.
Konceptdiagram

Bækken og skråningernes markante træer tilfører projektet en særlig kvalitet og identitet. Her er oplevelser af natur og årstidernes skift. Punktvise mindre rydninger af krat og nedfaldne grene øger tilgængeligheden og kig til bækken. Små tilføjelser som trædesten, stampet sti og en bro over bækken vil styrke adgangen til naturen. Vejen, der skal skabe adgang til boligerne nord for bækken udformes smalt med respekt for stedet. Bebyggelsen indrammes med eksisterende og nye levende hegn, der står som stemningsfulde rammer med nytteværdi. Plantevalg og struktur sikrer hierarki i forhold til bækkens træer. Vildeng mellem boligkvartererne står uklippet med trådte stier i græsset – et udtryk der understreger en sammenhæng med bækkens naturpræg.

LAR med rekreativ værdi
Gennem bebyggelsens grønne fællesområder er terrænet udformet med en ny topografi med fald, der fungerer som regnvandsbassiner. Bassinerne forsinker regnvandet lokalt. Det bakkede terræn indbyder til bevægelse for børn og er i våde perioder tilgængelige via trædesten og mindre træbroer.

section 1-200

konceptdiagram 2_LAR nyt_LAR copy

Det sociale omdrejningspunkt
Det enkelte lokalområde er det sociale omdrejningspunkt i beboernes hverdag. Det er her man kommer og går, hilser på naboen, lapper cykel i forhaven, vinker i køkkenvinduet, står på rulleskøjter inden spisetid. Boligerne er indrettet med det særlige fokus at skabe en tydelig relation til gadens liv.

Fælles mødesteder på tværs af lokalområder er droslet ned til et minimum for at samle liv fremfor at afskille det, og placeringer er nøje udvalgt i forhold til at skabe fristeder der, hvor folk færdes.

RUBOW arkitekter vandt som totalrådgiver vandt sammen med Tækker Group og Ekolab den tofasede projektkonkurrence om forslaget til det nye bæredygtige boligkvarter med fælleshus ved naturskønne Skæring Bæk, ved Aarhus.

År  

2017-2020

Bygherre  

AAB Aarhus

Sted  

Skæring ved Aarhus

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Ingeniør  

Tækker Group

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter

Konsulent  

Jørgen Lange, Ekolab

Fotograf/Visualisering  

RUBOW arkitekter / Vismo

Status  

Udført