Skæring Bæk Huse

Nyt bæredygtigt boligkvarter med fælleshus ved naturskønne Skæring Bæk, ved Aarhus.

Naturkvaliteter i hverdagslivet
Stedets enorme naturpotentiale med et bugtet forløb omkring Skæring Bæk er udnyttet som dynamik for den nye bebyggelsesstruktur. Bebyggelsen tilpasser sig naturen som en organisk, dog præcis komposition af rækkehuse der markerer en skala og rytme, der spiller sammen med landskabet og svarer på bygherres vision om en klassisk og tidløs bebyggelse.

Området består af 175 boliger, organiseret i boligstræder og boligklynger, der snor sig gennem området i nord-syd vendte forløb. Det store antal boliger muliggør etableringen af et sammenhængende og oplevelsesrigt boligkvarter baseret på gentagelsens kraft. Herved bliver grundgrebet for udbygningen både robust og nuanceret. Strukturen skaber kontraster mellem det byggede og det naturlige fra alle boliger. De enkelte kvarterer fremstår med så høj en bymæssig intensitet som muligt mod gadesiden og en helt blød og vild natur på havesiden.
RUBOW Skaering Baek4

Det sociale omdrejningspunkt
Det enkelte lokalområde defineres af boligvejen som et vigtigt socialt omdrejningspunkt i beboernes hverdag. Det er her man kommer og går, hilser på naboen, lapper cykel i forhaven, vinker i køkkenvinduet, står på rulleskøjter inden spisetid. Boligerne er indrettet med det særlige fokus at skabe en tydelig front mod gaden.

Fælles mødesteder på tværs af lokalområder er droslet ned til et minimum for at samle liv fremfor at afskille det, og placeringer er nøje udvalgt i forhold til at skabe fristeder der, hvor folk færdes.

Skovhuset
Fælleshuset placeres på kanten af bækken, lige der hvor vandet giver mest lyd fra sig. Med markerne i ryggen og en rimelig respektafstand fra nærmeste boligvej, vil Skovhuset med denne placering opleves som det særlige sted, der rammesætter fællesskabet i bebyggelsen, livet ved, og helt tæt, på bækken. Huset indrettes som et traditionelt længehus med hul i midten med reference til den gamle gård på grunden.

År  

2017-2020

Bygherre  

AAB Aarhus

Sted  

Skæring ved Aarhus

Størrelse  

15.375 m2

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter

Arkitekt  

RUBOW arkitekter, Regnbuen | Kontur arkitekter

Ingeniør  

Tækker Group

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter

Konsulent  

Jørgen Lange, Ekolab

Fotograf/Visualisering  

RUBOW arkitekter / Vismo

Status  

Udført

Sagsansvarlig partner  

Susanne Hansen