Skovgårdsvej afd. 25

Renovering og ombygning af 100 almene familieboliger i Holstebro.

Boliger i ny standard
RUBOW arkitekter har fungeret som totalrådgiver ved renoveringen og ombygningen af 100 lejligheder i 5 etager for Boligselskabet Sct. Jørgen.

Byggeriet er opført omkring 1965 og renoveringen omfattede bl.a. klimaskærm, tekniske installationer, nye køkkener og bad, lejlighedsindretning samt forbedring af tilgængelighed og udearealer.

Tiltrække nye og fastholde eksisterende beboere
Det var Boligselskabet Sct. Jørgens mål med renoveringen at tiltrække nye beboere og fastholde de eksisterende beboere. Dette er opnået ved at tilpasse nogle af boligerne til efterspørgslen på boliger med bedre tilgængelighed og indretning for ældre og handicappede.

Ombygningen indbefatter omdisponering af lejligheder bl.a. med nye køkkener og badeværelser og nye altangange, elevatorer og trappetårne.

Udskiftning af klimaskærm og tekniske installationer
Parallelt med ombygningsarbejderne er der foretaget en omfattende energirenovering, hvor klimaskærmen er udskiftet, og der er udført nye tekniske installationer. På grund af fugtproblemer i facaden blev formuren strippet og ny mur opmuret med tilhørende efterisolering. Konstruktionerne og fundamenterne blev forstærket og ført op til nutidig standard.

Beboerkommunikation og samarbejde med Landsbyggefonden
Byggesagen blev gennemført med RUBOW arkitekter som totalrådgiver – på baggrund af et byggeprogram og dispositionsforslag udført af anden rådgiver. Renoveringen var underlagt Landsbyggefondens krav, og dialogen med Landsbyggefonden blev foretaget af RUBOW arkitekter som totalrådgiver.

Der blev indledningsvis gennemført en beboerinddragelsesproces, der gav fremtidige beboere mulighed for at komme med input til valg af forskellige materialer og eventuelle ekstra tilkøb.

År  

2013-2017

Bygherre  

Boligselskabet Sct. Jørgen

Sted  

Holstebro

Størrelse  

9.240 m2

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Entrepriseform  

Totalrådgivning

Status  

Udført

Samarbejdspartner  

Oribcon, FN tegnestuen