Skovhuset Fælleshus


Naturkvaliteter i hverdagen
Skæring Bæk har en helt særlig, livgivende kraft, som skærer sig gennem området som en pladskrævende rygrad for en ny bebyggelse. Det er svært ikke at forelske sig i lyden, duften og de naturskabte hemmeligheder omkring bækken. Med udgangspunkt i bækkens bevægelse indgår bebyggelsen som en organisk og dog præcis komposition af rækkehuse, som markerer en skala og rytme, der spiller smukt ind i landskabet.

Boligstræder og boligklynger snor sig gennem området i nord-syd vendte forløb. Strukturen skaber kontraster mellem det byggede og det naturlige fra alle boliger.

Skovhuset
Fælleshuset placeres på kanten af bækken, lige der hvor vandet giver mest lyd fra sig. Med markerne i ryggen og en rimelig respektafstand fra nærmeste boligvej, vil Skovhuset med denne placering opleves som det særlige sted, der rammesætter fællesskabet i bebyggelsen, livet ved, og helt tæt, på bækken. Huset indrettes som et traditionelt længehus med hul i midten med reference til den gamle gård på grunden.

Familieliv og fællesskaber
Det enkelte lokalområde defineres af boligveje som et vigtigt socialt omdrejningspunkt i beboernes hverdag. Det er her man kommer og går, hilser på naboen, lapper cykel i forhaven, vinker i køkkenvinduet, står på rulleskøjter inden
spisetid.

År  

2017 -2019

Bygherre  

AAB

Sted  

ved Aarhus

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter

Entrepriseform  

Hovedentreprise

Samarbejdspartner  

Tækker Group, Jørgen Lange Ekolab