Røde By

Skabelon_projektupload_Hjemmeside LARK 1

Vinderforslag i indbudt konkurrence om nyt børnehus i Skovlunde.

I et landskab indrammet af karakterfulde kastanjetræer, opføres et nyt børnehus med fokus på koblinger mellem inde- og uderum. Bygningen er organiseret som en række forskudte kuber, der kobler det åbne bevægelseslandskab til bygningens indre rumligheder mere intime zoner med varierende karakter og funktion; f.eks. opdagelse, leg, sansning, naturlære, fællesaktiviteter, eksperimenter, bevægelse, fart, udekøkken og nyttehave. Disse landskabelige ”mikroklimaer” antager forskellig landskabelig karakter som f.eks. slette, skov, lysning, vandløb, høje og gårdsplads.

Bevægelseslandskaberne er organiseret så de mange aktiviteter kan foregå sideløbende – fordybelse og opdagelser i naturen, gemmeleg og motoriske udfordringer til høj puls på cykel- og multibane.

Skabelon_projektupload_Hjemmeside LARK 13

Et af tagene udformes som en taglegeplads der tilgodeser udendørs leg på 1. sal. Legehus, klatrebane og motorikhøje i gummibelægning inviterer til aktiviteter og udfordringer og der skabes kontakt til stueplan med kig ned til fællesrummet gennem tagvinduet. Legepladsen indrammes af grønne tagplanter.

Skabelon_projektupload_Hjemmeside LARK 12

 

 

År  

2015-2017

Bygherre  

Ballerup Kommune Center for Ejendomme

Sted  

Skovlunde

Størrelse  

Landskab 9000m2, nybyggeri 1950 m2

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

SlothMøller A/S

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Fotograf/Visualisering  

Torben Eskerod

Præmiering  

1. præmie i indbudt konkurrence

Entrepriseform  

Hovedentreprise

Status  

Udført

Ankomst