Fribo Holte

Et rækkehuskvarter i det grønne
Fribo Holte er et grønt plejecenter, hvor man møder sine naboer i nedskalerede facaderækker og en varieret landskabelig bearbejdning. Bebyggelsens teglklædte rækkehuse og havemure indpasser sig i sine omgivelser gennem både skala og materialevalg.

Naturen ind i plejeboligerne
Vi kan ikke se bort fra naturens særlige helende kræfter når vi skaber nye by- og boligområder til vores ældre medborgere. Naturen har stor betydning for mennesket –vi føler os beslægtede og finder en ro i naturen som ikke kan simuleres. Naturen har kræfter som fuldender mennesket, skaber balance –gør os hele.

Stedets potentialer
I Fribo Holte har vores ambition været, at sikre, at stedets potentialer udnyttes og gøres bredt tilgængelige. Vi har for eksempel valgt at fremhæve det grønne naturprægede udtryk på stedet. De store træer på stedet er systematisk bevaret –og der suppleres med flere, som forstærker det eksisterende beplantningsbælte og skærmer villahaverne sydvest for bebyggelsen.

Vi bygger videre på de naturkvaliteter der kan aflæses i de omgivende landskaber og haver: skulpturelle fyrretræer og et modernistisk islæt omkring Skovlyskolen, villabebyggelserne med nyttehaver, lette løvtræer og den helt nære skala og den mere storslåede og vilde naturoplevelse omkring Oksemosen.Helende haver
I overgangen fra offentlig sti og landskab til de mere private haver agerer lave havemure i teglsten rumdelere. Havemurene bygger bro mellem det byggede og landskabet, mellem boligerne og naturen. Muren fungerer både som bed, bænk og som naturlig ledelinje og skaber en tryg ramme for beboere og medarbejdere at færdes i.

De indeliggende haver, ”aktivitetshaven” og ”sansehaven”, er skabt ud fra principperne for helende haver: med rige variationer i oplevelser, beplantning og aktiviteter. Her vækkes sanserne til live, og tidens passeren sikrer variation over hele året. Beplantningen vælges så der også i vintermånederne står frøstande og græsser der kan give stærke æstetiske og sansemæssige oplevelser.

Grønne forbindelser
Fribo Holte lægger sig nænsomt ind i mødet med naturen og trækker levende hegn ind på grunden, som dels indikerer offentlige ruter på tværs af lokalområdet og dels skaber en naturlig skærm mod naboområdets private baghaver.

Fokus på demens
I bebyggelsen er der også indtænkt demenssikrede ruter, som giver beboerne mulighed for at bevæge sig rundt og opleve de grønne udeområder. Ruten går gennem boliggrupper og foyér i stueetagen og kobler ude og inde.

Bevægelsen på tværs af udeområderne markeres som en sti, der skiller sig ud i belægningen. Som beboer med demens farer man ikke vild i bebyggelsen, da man naturligt ledes via disse sikre ruter. Havemurerne bidrager desuden til, at beboerne ikke farer vild i det omkringliggende landskab.

Bæredygtighed
Der er indarbejdet solceller på taget.

År  

2018-2021

Bygherre  

NREP

Sted  

Rudersdal

Adresse  

Borgmester Schneiders Vej 38

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter

Fotograf/Visualisering  

Kim de la Roi og Altiden

Præmiering  

1. præmie i grundkøbskonkurrence

Entrepriseform  

Hovedentreprise

Entreprenør  

JFP

Status  

Udført

Sagsansvarlig partner  

Stine Poulsen

Samarbejdspartner  

Altiden