Skovlyskolen

Fra ‘Grå til Grøn’ er den bæredygtige strategi for Skovlyskolen i Holte, hvor skolens historie og pædagogiske potentialer udfoldes i relation til naturen og der skabes nye og optimerede læringsrum, både inde og ude.RUBOW_Skolyskolen03

En ‘fremkaldelse’ af de oprindelige potentialer

Skolen er opført i 1968–1970 af arkitekterne Knud Munk og Haldor Gunnløgsson og er bevaringsværdig i kategori 3. Bygningen er opført efter et stramt modulært princip, som afspejler sig i arkitekturen indvendigt som udvendigt.

Renoveringen har omfattet genopretning af indvendige og udvendige overflader, energirenovering af tage og vinduer, samt opretning af indeklima i form af lys, lyd og luft til tidssvarende standarder

De oprindelige kvaliteter og potentialer er fremkaldt – herunder genetablering af de oprindelige bygnings- og landskabselementer såsom pergolaer og brug af beplantning som naturlig solafskærmning.

Vi har opgraderet indeklima med afsæt i bygningernes oprindelige arkitektur og udpeget bygningernes og stedets potentialer. Det har givet brugerne en helt ny og langt mere positiv forståelse af kvaliteten af skolens fysiske rammer.

Nye rammer for læring
Moderniseringen tager udgangspunkt i skolens rumlige potentialer og i realiserbare scenarier ift. de fysiske rammer samt skolens pædagogiske virkelighed. Der skabes nye forbindelser mellem læring ude og inde, og skolens vision om en bæredygtig strategi er udfoldet. For indskolingen (0.–5.) skabes trygge hjem–områder med SFO, mens udskolingen organiseres i projektbaserede miljøer med fokus på alsidige rumligheder, tværfaglige og årgangsbaserede afsnit, samt fagtonede lokaler og grupperum.


Skovlybåndet
I landskabsprojektet er der arbejdet med ’Skovlybåndet’ som bærende vision. Skovlybåndet er et bevægelsesforløb omkring skolen, der inviterer til en aktiv skolehverdag og samtidigt vender sig ud mod i lokalområdet.

Skovlybåndet forbinder læringsfremmende tiltag og aktiverer skolemuren som funktionsflade.

Læs mere om landskabsprojektet her

År  

2016-2019

Bygherre  

Rudersdal Ejendomme

Sted  

Holte

Adresse  

Borgmester Schneidersvej 40

Størrelse  

7.500m2 ark / 13.500m2 lark

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

Torkil Laursen Rådgivende Ingeniører

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Konsulent  

Golder associates

Fotograf/Visualisering  

Laura Stamer

Entrepriseform  

Hovedentreprise, Totalentreprise og Bygherreleverancer

Status  

Udført

Samarbejdspartner  

Dines Jørgensen Rådgivende Ingeniører, Golder Associates