Skovlyskolen

Fra ‘Grå til Grøn’ er den bæredygtige strategi for Skolyskolen i Holte, hvor Skovlyskolens historie og pædagogiske potentialer udfoldes i relation til naturen og der skabes nye og optimerede læringrum både ude og inde.

Optimering og modernisering
Optimeringen af uderum og landskab tager udgangspunkt i skolens potentialer og i realiserbare scenarier i forhold til både de fysiske rammer samt skolens pædagogiske virkelighed. Der er skabt nye forbindelser mellem læring ude og inde, og skovlybåndet der omgiver skolen er blevet aktiveret.

Fra grå til grøn
Den eksisterende skolegård er ændret fra en ensformig asfaltflade med formelle klippede træer, til en frodig, grøn skolegård, hvor bygningens ly lægges i en skov. Vegetation og grønne områder, skaber ny identitet og øget værdi for skolen. Solafskærmningen virker kølende på de varme dage, og de nye lege– og studiemiljøer bidrager til elevernes sundhed.

Reetablering af belægning efter kloakrenovering minimeres og giver plads til vegetation og regnvand.

Fleksible læringszoner
Gårdrummene mellem ly indrettes til fleksible læringszoner, så undervisning og læring får mulighed for at flytte udendørs. Der arbejdes i alle gårdrum med en 4-trins strategi for læringsmiljø; fra fordybelse, gruppe- og projektarbejde, til forsamling og instruktionsarenaer. Hvert gårdrums udformning tones i forhold til den nærliggende elevgruppes alder og skaber dermed tilhørsforhold og alderssvarende læringsmiljøer.

Der etableres læringsborde med tilkoblet vand og strøm, samlingspunkter, arbejdsnicher, bænke og ”hæng-ud” steder.

Aktiv hverdag – Skovlybåndet
Skovlybåndet rammer skolen ind i et bevægelsesforløb der inviterer til en aktiv skolehverdag og giver et samlingspunkt i lokalområdet.

Helhedsplanen for Skovlyskolen indeholder en etapedelt renoveringsplan samt strategi for arealoptimering og modernisering af skolens arealer, ude og inde. Opgaven er realiseret i 4 etaper, hvoraf den sidste særskilt omhandler idrætsbygning inkl. svømmehal.

År  

2016-2019

Bygherre  

Rudersdal Ejendomme

Sted  

Holte

Adresse  

Borgmester Schneidersvej 40

Størrelse  

7.500m2 ark / 13.500m2 lark

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

Torkil Laursen Rådgivende Ingeniører

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Konsulent  

Golder associates

Fotograf/Visualisering  

Laura Stamer

Entrepriseform  

Hovedentreprise, Totalentreprise og Bygherreleverancer

Status  

Udført

Samarbejdspartner  

Dines Jørgensen Rådgivende Ingeniører, Golder Associates