Fribo Holte

Ny seniorbydel i Holte
Skovlyvænge_2

Skovlyvænge_3

Skovlyvænge_6
Et rækkehuskvarter
Fribo Holte er et rækkehuskvarter, som møder sine naboer i nedskalerede facaderækker og en varieret landskabelig bearbejdning. Bebyggelsens teglklædte rækkehuse indpasser sig i sine omgivelser gennem både skala og materialevalg.

Facaderne forskyder sig både som overordnet greb og i form af nicher og karnapper – alt bidrager til at man opfatter det enkelte rækkehus i den store sammenhæng. Mod nord rejser bygningskroppen sig til to etager, og giver plads til penthouseboliger med lange kig mod boldbaner og naturområder og store fælles tagterrasser. Bygningskroppen fungerer yderligere som støjbarriere mellem boligkvarteret og Skovlyskolens boldbaner.
Skovlyvænge_4
Fællesskaber
Bebyggelsens formes af rækkehusfællesskaber som samles i seks boliggrupper. Den enkelte gruppe mødes omkring hjemlige fællesarealer med køkken, dagligstue, spisestue og store lyse atriumhaver. Midt i bebyggelsen samles alle boliggrupper omkring et centralt begivenhedsrum til fællesskaber på tværs af bebyggelse, kvarter og by.

Skovlyvænge_5

Trygt miljø for demente
I dag er op mod 80% af de borgere, som bor på plejehjem demente. Det skaber en række særlige behov og vilkår. Den umiddelbare sansepåvirkning er essentiel, ligesom omsorgsfuld guidning og trygge omgivelser, der altid leder tilbage til sikre omgivelser. Der er i Fribo Holte lagt vægt på at skabe fællesskab og tryghed samt direkte adgang til natur. Veldokumenteret forskning viser netop at natur, fællesskaber og tryghed virker stressdæmpende og øger såvel den mentale som den fysiske sundhed. Vi ved, at den mobile demente finder glæde og ro ved at vandre. Derfor er der organiseret flere ”loops” omkring bebyggelsen som skaber en stor tryg sammenhæng af varierede ruter og stiforløb. Ruterne kobler ude med inde og skaber varierede indre forløb på tværs af offentlige og mere private områder i Fribo Holte.

Grønne forbindelser
Bebyggelsen lægger sig nænsomt ind i mødet med naturen og trækker landskabets læhegn ind som grønne forbindelser, som dels indikerer ruter og dels skaber naturlig tilsløring af naboområdets private baghaver.

År  

2018-2021

Bygherre  

NREP

Sted  

Rudersdal

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter

Fotograf/Visualisering  

RUBOW arkitekter

Entreprenør  

JFP

Status  

Igangværende

Sagsansvarlig partner  

Lars Hetland

Samarbejdspartner  

NREP, Altiden