Fribo Holte

Fribo Holte ligger naturskønt på Borgmester Schneiders Vej i Holte og består af 72 boliger, en offentlig cafe, motionsrum, kultursal, frisør – samt smukke fælleshaver og motionsstier.
Foto: Kim de la Roi

Et rækkehuskvarter
Fribo Holte tager udgangspunkt i rækkehuskvarteret, hvor man møder sine naboer i nedskalerede facaderækker og et varieret landskab. Bebyggelsen indpasser sig i sine omgivelser gennem både skala og materialevalg.Skovlyvænge_6
Facaderne forskyder sig både som overordnet greb og i form af nicher og karnapper – alt bidrager til at man opfatter det enkelte rækkehus i den store sammenhæng. Mod nord er bebyggelsen i to etager, og giver plads til lejligheder med lange kig mod boldbaner og naturområder samt store fælles tagterrasser. Bygningskroppen fungerer yderligere som støjbarriere mellem boligkvarteret og Skovlyskolens boldbaner.

Foto: AltidenFoto: Kim de la Roi

Fællesskaber
På Fribo Holte er der lagt vægt på at skabe fællesskab og tryghed samt direkte adgang til natur. Bebyggelsen formes af fællesskaber, der er samlet i seks bo-grupper. Den enkelte gruppe mødes omkring hjemlige fællesarealer med køkken, dagligstue, spisestue og store lyse atriumhaver. Midt i bebyggelsen samles alle boliggrupper omkring et centralt kulturrum med udgang til aktivitetshaven med petanque bane, cafe og drivhus.

Foto: Altiden


Foto: Kim de la Roi

Trygt miljø for demente
I dag er op mod 80% af de borgere, som bor på plejehjem demente. Det skaber en række særlige behov og vilkår der er tænkt ind i byggeriet og landskabet. Den umiddelbare sansepåvirkning er essentiel, ligesom omsorgsfuld guidning og trygge omgivelser, der altid leder tilbage til sikre omgivelser.

Veldokumenteret forskning viser netop at natur, fællesskaber og tryghed virker stressdæmpende og øger såvel den mentale som den fysiske sundhed.
Foto: Kim de la Roi

Stiforløb
Vi ved, at den mobile demente finder glæde og ro ved at vandre. Derfor er der organiseret flere “loops” omkring bebyggelsen som skaber en stor tryg sammenhæng af varierede motionsruter og stiforløb.
Foto: Altiden

År  

2018-2021

Bygherre  

NREP

Sted  

Rudersdal

Adresse  

Borgmester Schneiders Vej 38

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter

Fotograf/Visualisering  

Kim de la Roi og Altiden hvor nævnt. Visualisering: RUBOW arkitekter

Entreprenør  

JFP

Status  

Afsluttet

Sagsansvarlig partner  

Lars Hetland

Samarbejdspartner  

NREP, Altiden