Småt og Smart

almenestorbyboliger3
Koncept for fremtidens almene storbybolig
RUBOW arkitekter har sammen med de almene boligorganisationer fsb, Lejerbo og AAB udviklet et koncept for, hvordan der kan opføres boliger, som lever op til den moderne storbybeboers behov. Konceptets boliger skal først og fremmest imødekomme behovet for mindre og moderne boliger, som er til at betale for mennesker med ”almindelige” indkomster. Resultatet er blevet konceptet ”Småt & smart – almene STORBYboliger”.

almenestorbyboliger4
Et hjem – ikke bare en bolig
En bolig er noget man bruger, hvorimod et hjem er noget man har gjort til sit eget. Det kræver fleksible rammer, når boliger skal blive til hjem for mange forskellige typer mennesker. De almene STORBYboliger er derfor kendetegnet ved fleksible fysiske rammer, der giver mulighed for rummelige samlivsformer, som kan ændre sig over tid ved at give mulighed for det aktive naboskab og ved at invitere til samspil med den omkringliggende by. Den almene STORBYbolig skaber muligheder og bidrager til sin kontekst. Den udnytter kantzonen og understøtter byliv – designet til at klare de sociale, arealmæssige og miljømæssige udfordringer vi har i byen.

almenestorbyboliger5

År  

2015

Bygherre  

fsb, Lejerbo og AAB

Sted  

Den moderne storby

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Ingeniør  

Sweco

Status  

Koncept - udviklingsprojekt - godkendt af Københavns Kommune 2016

Sagsansvarlig partner  

Susanne Hansen