Sorgenfrivang I

Sorgenfrivang I (3)Sorgenfrivang I (1)

Helhedsplan
Med vores helhedsplan for Sorgenfrivang I bygger vi videre på de åbenbare kvaliteter i den smukke parkbebyggelse, så de almene boliger også fremover udgør et stærkt alternativ i nutidens boligudbud.

Sorgenfrivang I er en murstensbebyggelse fra 1950. Der er kælet for detaljerne i bebyggelsen med bl.a. en fin bemaling i opgange, fine indgangspartier, veldefinerede friarealer mv. Bebyggelsen er udført i enkle, gode og langtidsholdbare materialer og i en solid håndværkstradition. Som andre bebyggelser fra perioden trænger den dog til en energioptimering, ligesom visse bygningsdele og installationer er nedslidte.

Helhedsplanen indeholder derfor isolering af lofter, hulmursisolering af facader og gavle, udskiftning af indbyggede altankasser til fiberbeton, udvidelse af eksisterende altaner, nedtagning af altanbrystninger og etablering af udgang til små haver fra lejlighederne i stueetagen, nye lavenergivinduer, forbedring af vinduespartier ved opgange / hoveddøre, renovering af elinstallation, nyt varmeanlæg og balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding.

Desuden undersøger vi muligheden for lejlighedssammenlægninger og modernisering af køkkener og baderum.

Vores arbejde omfatter møder med bygherre, beboere og drift, supplerende registrerings- og eftersynsarbejder, afvejning og vurdering af tidshorisont for nødvendige arbejder, myndighedsdialog, skitsering og illustrationer af løsningsforslag og muligheder samt økonomiske konsekvensberegninger til brug for præsentationer og beslutning i afdelingsbestyrelsen og på afdelingsmøder.

Bæredygtig strategi
Projektet indeholder energibesparende foranstaltninger i form af efterisolering, nye vinduer, mekanisk ventilation og evt. etablering af solceller.

År  

2013-

Bygherre  

LAB v. DAB

Sted  

Sorgenfri

Størrelse  

307 boliger

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

Dominia A/S