SSI Bygning 208

Renovering og omdannelse at bevaringsværdig kasserne-bygning til moderne kontormiljøer
Det igangsværende projekt på SSI Campus omfatter restaurering og omdannelse af en af de bevaringsværdige kasserne bygninger. I det eksisterende store åbne rum etableres moderne kontormiljøer bestående af både åbne storrums-kontorer og mindre lukkede kontorer. Dertil arkiver, depot, mødefaciliteter og øvrige sociale- og arbejdsunder-støttende zoner. For at opnå den bedste udnyttelse af rummet, tages tagetagen i brug hvilket kræver etablering af ovenlysvinduer.Når RUBOW arkitekter arbejder med bevaringsværdigt byggeri er det helt essentielt, at den oprindelige æstetik, oplevelse og stemning understøttes og ikke fjernes i forsøget på at skabe tidssvarende faciliteter. I Bygning 208 arbejdes der videre med de store åbne rum, den gamle konstruktion blotlægges og oprindelige materiale og detaljer danner grundlag for disponeringer samt farve- og materialevalg – valg der kan foretages uden at gå på kompromis med moderne AT-krav og brugerønsker.

Konstruktiv & udbytterig brugerproces
RUBOW arkitekter varetager brugerinddragelses-processen på projektet, og har gennemført en proces hvor brugernes indflydelse var stor og rådgivers vidensindsamling udbytterig. På baggrund af dagslys- og kapacitetsanalyser er brugerne blevet præsenteret for et idéoplæg indeholdende 3 scenarier for fremtidig disponering. For at skabe det bedste og mest konstruktive grundlag for beslutninger, er scenarierne visualiseret i Enscape, hvilket for brugerne er lettere aflæseligt og derved for rådgiver et bedre redskab for hurtig og klar feedback samt større forståelser og bedre resultater.


SSI Rammeaftale
RUBOW arkitekter har i ultimo 2018 indgået rammeaftele med Statens Serum Institut om arkitektrådgivning i deltrådgivning med NIRAS som teknisk rådgiver. RUBOW arkitekter varetager projekteringsledelse, IKT-ledelse, arbejdmiljøkoordinering og byggeledelse på alle projekter under rammeaftalen. Bygningsporteføljen dækker et samlet bygningsareal på knapt 55.000 m2 fordelt på over 70 bygninger beliggende på det smukke gamle 110.000 m2
store kasserneområde på Amager.

År  

2019-2020

Bygherre  

Statens Serum Institut (SSI)

Sted  

København S

Adresse  

SSI Campus, Artillerivej 5, 2300 København S

Størrelse  

790 m2

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Ingeniør  

Delt rådgivning med NIRAS rådgivende ingeniører.

Entrepriseform  

Hovedentreprise

Status  

Afsluttet

Samarbejdspartner  

Krydsrum Arkitekter, NIRAS rådgivende ingeniører