Sundparken Plejecenter

Fsb og Københavns Kommune vil udvikle og udvide ældreboligbebyggelsen Sundpark, der ligger mellem Øresundsvej, Lergravsvej og Strandlodsvej på Amager. Bebyggelsen skal suppleres med ca. 80 nye byintegrerede plejeboliger.

80 nye plejeboliger på vej
Der har været mangel på boliger til plejekrævende borgere på det østlige Amager. Men med en ny lokalplan og ambitioner om at udvikle den samlede bebyggelse til en ældrebydel med fokus på fællesskaber – er RUBOW arkitekter  i samarbejde med boligselskabet fsb ved at tegne et nyt plejecenter, så de ældre ikke er nødtvungne til at forlade det nærmiljø hvor de føler sig hjemme.

Disponering
Plejecenteret underordner sig typologien i Sundparkens eksisterende bebyggelse og er disponeret i et stærk greb – med servicearealer i stueplan og med alle boliger på 1.-4. sal. Hverved opnås et stueplan der åbner sig mod byen og lokalmiljøet. Her er en café og velfærdsfaciliteter, hvor alle Sundparkens beboere også er velkomne til at spise og deltage i arrangementer.

Det nye Sundparken Plejecenter kommer til at møde den eksisterende parkbebyggelse i en solrig plads og med parklignende udearealer, hvor borgere og lokalmiljø kan mødes på tværs.

Kantzoner
Der arbejdes aktivt med kantzonerne – en smal kantzone mod Lergravsvej til vest, en mellem kantzone mod nord og en bred kantzone mod den offentlige park med grønt parklandskab med træer og gårdrum med plads til plantekasser.

Sundparken er opført af Københavns Kommune i perioden 1939-40 som en for tiden klassisk parkbebyggelse med 12 fritliggende stokke i et parkanlæg med store træer og grønne områder. Typologien er udtryk for den modernistisk byplans idealer om en åben, luftig by, hvor der er lige adgang til lys, sol og friarealer for alle. Her er den enkelte bygning underordnet en samlet struktur og et fælles formsprog, så bebyggelsen opleves som en arkitektonisk helhed. Sundpark er da også opført med en høj grad af egenart, i et sammenhængende udtryk med røde tegl og hvide vinduesrammer og altanskaller.
-Uddrag fra byggeprogram

År  

2019-

Bygherre  

Fsb, Københavns Kommune

Sted  

Amager

Adresse  

Strandlodsvej

Størrelse  

7150 m2

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

Dominia A/S, Spangenberg & Madsen

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Status  

Igangværende