Terrassehuset

Terrassehuset er det nye vartegn ved den sydlige ankomst til Katrinebjerg – et bæredygtigt hus med attraktive studieboliger.


I 2020 vil studerende flytte ind i nye ungdomsboliger på hjørnet af Paludan-Müllers Vej og Finlandsgade i det nordlige Aarhus.

Der er i alt 111 ungdomsboliger samt fleksible fællesområder og funktioner ude og inde, der ansporer til samvær mellem beboerne. Særlig markant bliver den syd-vestvendte zone mod gaden, der nedbrydes til et åbent hjørne af støjdæmpende taghaver.

Terrassehuset_katrinebjerg4

De åbne taghaver understøtter ønsket om en levende og generøs bygning mod byen og bryder bygningen ned i en menneskelig skala. Taghaverne fungerer som en forlængelse af store fælleskøkkener, der danner den daglige ramme for studiemiljø, fællesskab og samvær blandt beboerne. Terrassehuset tegner starten på det nye Katrinebjerg gennem en markant arkitektur med fokus på fællesskab og bæredygtighed.


Terrassehuset_katrinebjerg3
Bæredygtigt byggeri med værdi for beboerne
Terrassehuset skal danne de bedst mulige livsbetingelser for både beboere og miljø – i et langsigtet og balanceret perspektiv. Bygningen skal sætte de højest mulige standarder for energi- og miljømæssig bæredygtighed. Derfor opføres Terrassehuset efter bygningsklasse 2020 med forventning om at opnå en DGNB guldcertificering.

Det fokuserede mål er at skabe en bygning med minimal klima– og miljøpåvirkning samt et komfortabelt indeklima. Det sker ved at indarbejde innovative løsninger, der bygger på fleksibilitet, genanvendelighed og alternativ energiproduktion, bl.a. solceller på tagflader kombineret med en stærk social strategi.

Udnytter stedets potentialer
Projektet udnytter en vanskelig byggegrund med et skrånende terræn til at integrere cykellounge og supplerende fællesarealer som cykelværksted, byttecentral og studierum på en måde der understøtter tryghed og skaber så meget liv i gadeplan som muligt. Dertil kommer de solvendte taghaver, der udvider fælleskøkkener på etagerne og sikrer et synligt udeliv fra gaden. Liv i facaden tiltrækker mere liv og understøtter trygheden i gademiljøet. Den formidable udsigt over byen fra øverste etage udnyttes til en lanterne med ’skybar’ for alle beboerne. Grunden vanskeliggør generel tilgængelighed. Dette løses ved at etablere en central hovedindgang, som forbinder til en tydelig hovedtrappe, der koncentrerer trafikken i bygningen omkring fællesarealerne, udnyttes til at skabe en markant hovednerve i bygningen. Herved understøttes fællesskabet uden at gå på kompromis med privatlivets fred.

De enkelte boliger indrettes optimalt med et minimeret bad og indbygget køkken og seng med opbevaring. Huset præges af en markant farvestrategi i fordelingsarealer som blottes i det åbne hjørne er ved aftentid.

Vinderprojektet er udviklet af RUBOW arkitekter, Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S, Ekolab og JCN Bolig for Boligkontoret Århus.

År  

2018-2020

Bygherre  

Boligkontoret Århus

Sted  

Paludan Müllers vej

Adresse  

Katrinebjerg 77, 8200 Aarhus

Størrelse  

4600 m2

Totalentreprenør  

JCN Bolig A/S

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Ingeniør  

Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter

Konsulent  

DGNB/commissioning: Ekolab

Fotograf/Visualisering  

Pictory

Præmiering  

1. præmie

Entrepriseform  

Totalentreprisetilbud

Status  

Udført

Sagsansvarlig partner  

Susanne Hansen