Terrassehuset

Terrassehuset står som et nyt vartegn ved den sydlige ankomst til Katrinebjerg – et bæredygtigt hus med attraktive studieboliger.

Terrassehuset tegner starten på det nye Katrinebjerg gennem en markant arkitektur med fokus på fællesskab og bæredygtighed.

De nye ungdomsboliger ligger på hjørnet af Paludan-Müllers Vej og Finlandsgade i det nordlige Aarhus. Der er i alt 111 ungdomsboliger samt fleksible fællesområder og funktioner ude og inde, der ansporer til samvær mellem beboerne.
Terrassehuset_katrinebjerg4
Særlig markant er den syd-vestvendte zone mod gaden, der er nedbrudt til et åbent hjørne af taghaver. De åbne taghaver understøtter ønsket om en levende og generøs bygning ud mod byen og bryder bygningen ned i en menneskelig skala. Taghaverne fungerer som en forlængelse af de store fælleskøkkener, der danner den daglige ramme for studiemiljø, fællesskab og samvær blandt beboerne.

Terrassehuset_katrinebjerg3Bæredygtigt byggeri med værdi for beboerne
Visionen for Terrassehuset har været at danne de bedst mulige livsbetingelser for både beboere og miljø – i et langsigtet og balanceret perspektiv. Målet har været at skabe en bygning med minimal klima– og miljøpåvirkning samt et komfortabelt indeklima – dette ved at indarbejde innovative løsninger, der bygger på fleksibilitet, genanvendelighed og alternativ energiproduktion, bl.a. solceller på tagflader kombineret med den stærke sociale strategi.Udnytter stedets potentialer
Projektet udnytter en vanskelig byggegrund med et skrånende terræn til at integrere cykellounge og supplerende fællesarealer som cykelværksted, byttecentral og studierum på en måde der understøtter tryghed og skaber så meget liv i gadeplan som muligt.

Dertil kommer de solvendte taghaver, der udvider fælleskøkkener på etagerne og sikrer et synligt udeliv fra gaden. Liv i facaden tiltrækker mere liv og understøtter trygheden i gademiljøet. Den formidable udsigt over byen fra øverste etage udnyttes til en lanterne med ’Skybar’ for alle beboerne.

Grunden vanskeliggør generel tilgængelighed. Dette er løst ved at etablere en central hovedindgang der forbinder til en tydelig hovedtrappe, der koncentrerer trafikken i bygningen omkring fællesarealerne og skaber en markant hovednerve i bygningen. Herved understøttes fællesskabet uden at gå på kompromis med privatlivets fred.

De enkelte boliger er indrettet optimalt med et minimeret bad og indbygget køkken og seng med opbevaring. Huset er præget af en markant farvestrategi i fordelingsarealer som anes i det åbne hjørne er ved aftentid.
Vinderprojektet er udviklet af RUBOW arkitekter, Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S, Ekolab og JCN Bolig for Boligkontoret Århus.

År  

2018-2020

Bygherre  

Boligkontoret Århus

Sted  

Paludan Müllers vej

Adresse  

Katrinebjerg 77, 8200 Aarhus

Størrelse  

4600 m2

Totalentreprenør  

JCN Bolig A/S

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Ingeniør  

Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter

Konsulent  

DGNB/commissioning: Ekolab

Fotograf/Visualisering  

Pictory

Præmiering  

1. præmie

Entrepriseform  

Totalentreprisetilbud

Status  

Udført

Sagsansvarlig partner  

Susanne Hansen