Trigeparken

Bebyggelsen på Trige Parkvej består af 153 moderne og energieffektive familieboliger med store altaner og gennemlyste opholdsrum.

En elegant transformation af traditionelt modulbyggeri
RUBOW arkitekter vandt sammen med NCC og KAAI, konkurrencen om at renovere Boligforeningen Ringgårdens bebyggelse på Trige Parkvej nord for Aarhus. Vinderforslaget blev valgt, fordi det ikke blot gav den nedslidte bebyggelse en lettere opdatering, men i stedet udskiftede hele klimaskærmen med en ny, der dels opgraderer boligernes rumlige kvaliteter, dels skaber et helt nyt arkitektonisk udtryk med reference tilbage til råhusenes modulære historie.

Opgange åbnes op som glasspalter med udsyn over det grønne. Herved øges den generelle tryghed i området. Væggene i opgangene er malet i farver, der bliver synlige ved tændingstid.
Trigeparken1
Komfort- og energimæssigt løft
Renoveringen har givet bebyggelsen et både arkitektonisk og komfort- og energimæssigt kæmpe løft. De modulære strukturer er dyrket som ramme for en mere elegant boligstrategi, der fremhæver og udnytter stedets åbenlyse potentialer. Særligt indgår de veletablerede grønne uderum som en vigtig kvalitet, der inddrages i de enkelte boliger.
Trigeparken5_transperentTrigeparken4_transperent
Dagslys og kontakt til det grønne
Ved en nedrivning af eksisterende facader på alle langsider og indvendige gavle er etableret et helt nyt og sammenhængende bygningsudtryk med udgangspunkt i nutidens æstetik. De nye facader er dimensioneret i moduler, der afslører skalaen af de bagvedliggende boliger.

Alle rum er tildelt store vinduespartier fra gulv til loft og boligerne får herved en meget større kontakt til det grønne udendørsareal og en bedre mulighed for optimal udnyttelse af dagslyset i de enkelte boliger.

Grøn buffer
Landskabet er bearbejdet helt tæt på boligblokkene, så der skabes en grøn buffer mellem de store nye vinduespartier og færdsel langs bygningerne.

Udearealerne kan med tiden intensiveres yderligere i form af plantning af flere store træer, opgradering af områdets belysningsstrategi, etablering af et synligt LAR projekt og tilføjelse af legestationer i mellemrummet mellem øst- og vest-blokkene.
Trigeparken2
Trigeparken3
Læs om beboernes begejstring i artiklen fra Ringgårdens Beboermagasin her.

År  

2017-2020

Bygherre  

Ringgården

Sted  

Trigeparken, nord for Aarhus

Adresse  

Trige Centervej 28-76, 8380 Trige

Størrelse  

190 boliger

Totalentreprenør  

NCC

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Ingeniør  

KAAI A/S

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter

Fotograf/Visualisering  

RUBOW arkitekter

Præmiering  

1. præmie

Entrepriseform  

Totalentreprisekonkurrence med forhandling

Entreprenør  

NCC

Status  

Udført

Sagsansvarlig partner  

Susanne Hansen

Samarbejdspartner  

NCC bolig, KAAI