Varde Rådhus

RUBOW_Varde Raadhus2
Nyt Varde Rådhus
Varde Kommune ønskede sig et nyt rådhus. Det nuværende rådhus var utidssvarende og flere administrative funktioner skulle sammenlægges.
Projektets hoved ide og disponering er enkel og ligetil. Man nedriver store dele af det eksisterende rådhus og står tilbage med 2 rektangulære længebygninger formet omkring hver sit indre gårdrum. I mellemrummet mellem de 2 rektangulære former skabes et stort åbent indre rum. Ovenpå placeres yderligere et rektangulært volumen, som placeres svævende oven på de 2 eksisterende.
RUBOW_Varde Raadhus3

RUBOW_Varde Raadhus4

RUBOW_Varde Raadhus5
Byens Forum
Det indre rum, hvortil også hovedankomsten sker, kæder alle 3 bygningsformer sammen i et stort dobbelthøjt rum kaldet ”Byens Forum”. Fra ”Byens Forum” er der kontakt til alle rådhusets forskellige afsnit, og man fornemmer straks ved ankomsten hele husets organisation – man kan umiddelbart orientere sig.
De udadvendte funktioner som multisal eller byrumssal, kantine, mødecenter samt intern service er alle placeret med direkte adgang fra Byens Forum, og denne fungerer overbevisende som forareal / foyér til alle disse funktioner. Rådhusets forvaltninger er placeret yderligt i de nedre rektangler og på 1. salen omkring Forum. Det nye rådhus rummer plads til 265 kontorarbejdspladser.

Energi- og bæredygtighedsparametre
Et af projektets fornemmeste opgaver var at tilpasse bygningen til de landskabelige omgivelser og sikre en sammensmeltning af de æstetiske, funktionelle, teknologiske, økonomiske og miljømæssige krav med udgangspunkt i et moderne administrationsmiljø.

Godt arbejdsliv i åbent og lyst miljø
Det fysiske miljø skal danne rammen om et godt arbejdsliv. Bygningens visuelle udtryk og indre rumstruktur er væsentlig for arbejdsindsats, velbefindende og sameksistens. Bygningen fremstår åben, fleksibel, lys og venlig – et imødekommende rådhus i et moderne formsprog, i harmoni med landskabet, med gode muligheder for indkig og en åben attitude ud mod omgivelserne. Byggeriet blev udført i totalentreprise og styret inden for et forholdsvist stramt budget og til den aftalte tid.
RUBOW_Varde Raadhus6

År  

2014-2015

Bygherre  

Varde Kommune

Sted  

Varde

Størrelse  

Nybyg 6.900 m2

Status  

Udført

Samarbejdspartner  

STB Byg, COWI