Vesterled Plejecenter

Vesterled skal være et attraktivt tilbud til borgere i Brøndbyvester. Et sted, som understøtter en aktiv og sund alderdom nært forankret i lokalmiljøet.

Et trygt hjem og en sund arbejdsplads
Vesterled Plejecenter skal kunne rumme mange forskelligartede behov og fungere som både et trygt hjem og en moderne arbejdsplads. Vesterled skal understøtte et rigt og stimulerende liv, hvor relationer, genkendelighed og tryghed kan mærkes af beboerne. Vores ambition er at skabe et funktionelt og indbydende plejetilbud, som fremtidens ældre vil opfatte som et attraktivt tilvalg – et sted hvor det er muligt at leve et liv med høj livskvalitet og samtidigt modtage den rette pleje og omsorg.


Genkendelighed og tryghed
Personer med demens kan føle en form for rastløshedhed, hvorfor personen vil søge efter noget genkendeligt i sine omgivelser. For at afhjælpe dette organiserer vi de fysiske rammer, med genkendelige støttepunkter når man bevæger sig rundt i bygninger og udearealer.

Ligesom de fysiske rammer også skal skabe tryghed ved at sikre, at man ikke kommer på afveje eller oplever fysisk ubehag og besvær. Det er derfor vigtigt at skabe et plejetilbud, som bidrager til positive oplevelser og med mulighed for mellemmenneskelige interaktioner både blandt de faste bruger af huset, samt med nær-området.

Evidensbaseret arkitektur
Vores tilgang til arkitekturen afspejler en holistisk tankegang, hvor mennesket sættes i centrum. Igennem en nuanceret og evidensbaseret forståelse for arkitekturens funktioner og virkemidler, skaber vi et sted, som indfanger brugernes behov samt understøtter ’det gode liv’ på Vesterled.

År  

2019-2024

Bygherre  

Brøndby Kommune

Sted  

Brøndby

Størrelse  

15.200 m2 / 26.970 m2 (landskab)

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

DOMINIA

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Fotograf/Visualisering  

RUBOW arkitekter A/S

Entrepriseform  

Hovedentreprise

Status  

Igangværende