Vonsild Skole

Fremtidens skole
Et team bestående af Anton Knudsen Egtved entreprenører, RUBOW arkitekter og OBH Rådgivende Ingeniører har sammen udbygget Vonsild Skole og Specialcenter med fokus på 21st Century Learning Principles. Projektet understøtter det 21. århundredes behov for kreativitet, innovation, samarbejde, kommunikation og kritisk tænkning i en helt ny måde at organisere bygningens funktioner og udforme de enkelte rum.

”Jeg synes, det nye byggeri i høj grad sætter en ny standard for skolebyggeri. En standard der er visionær og peger fremad mod fremtidens skole. En skole, der får mulighederne for i den grad at leve op til skolereformens intentioner”, udtaler Skoleleder Peter Nordby, som har siddet med i bedømmelsesudvalget, og er glad for den valgte løsning.
Vonsild Skole og Specialcenter 04
Skolen og Specialcentret er om- og udbygget med et ekstra spor og nye faciliteter til både fællesskab og personale. Udformningen samler værksteder til innovation og tværfaglig projektudvikling omkring et helt nyt skoletorv. Dertil er etableret et samlet personaleafsnit for begge skoleafsnit med personalerum og lærerforberedelse.

Dermed lægger ud- og ombygningen af Vonsild Skole og Specialcenter op til en anderledes måde at tænke skole på, der orienterer sig mod fremtidens læringsprincipper. Arkitektonisk samler det nye fælleshus geometriske træk for de forskellige omgivende byggerier i et udtryk, der dels skaber et tydeligt hierarki i området og dels, gennem sin smukke rumlighed, gør skoletorvet til noget særligt.
Vonsild Skole og Specialcenter 03

Projektet er blevet til i et integreret samarbejde mellem totalentrepriseteamet, Vonsild skole samt Kolding Kommune. Skolen blev indviet i efteråret 2020.

År  

2018-2020

Bygherre  

Kolding Kommune

Sted  

Kolding

Størrelse  

13.200 m2, heraf ca. 1830 m2 nybygggeri fælleshus, ca. 1050 m² nybyggeri Specialcenter

Totalentreprenør  

Anton Knudsen Egtved

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Ingeniør  

OBH Rådgivende Ingeniører

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter

Fotograf/Visualisering  

Vismo

Præmiering  

1. præmie

Entrepriseform  

Totalentreprise

Status  

Udført

Sagsansvarlig partner  

Susanne Hansen