Vonsild Skole

Fremtidens skole
Et team bestående af Anton Knudsen Egtved entreprenører, RUBOW arkitekter og OBH Rådgivende Ingeniører skal sammen udbygge Vonsild Skole og Specialcenter med fokus på at understøtte 21st Century Learning Principles. Projektet understøtter det 21. århundredes behov for kreativitet, innovation, samarbejde, kommunikation og kritisk tænkning i en helt ny måde at organisere bygningens funktioner og udforme de enkelte rum.
Vonsild Skole og Specialcenter 01
”Jeg synes, det nye byggeri i høj grad sætter en ny standard for skolebyggeri. En standard der er visionær og peger fremad mod fremtidens skole. En skole, der får mulighederne for i den grad at leve op til skolereformens intentioner”, udtaler Skoleleder Peter Nordby, som har siddet med i bedømmelsesudvalget, og glæder sig over den valgte løsning.
Vonsild Skole og Specialcenter 04
Vonsild Skole og Specialcenter 03
Skolen og Specialcentret om- og udbygges med et ekstra spor og nye faciliteter til både fællesskab og personale. Forslaget samler værksteder til innovation og tværfaglig projektudvikling omkring et helt nyt skoletorv. Dertil etableres et samlet personaleafsnit for begge skoleafsnit med personalerum og lærerforberedelse. Dermed ligger ud- og ombygningen af Vonsild Skole og Specialcenter op til en anderledes måde at tænke skole på, der orienterer sig mod fremtidens læringsprincipper. Arkitektonisk samler det nye fælleshus geometriske træk for de forskellige omgivende byggerier i et udtryk, der dels skaber et tydeligt hierarki i området og dels, gennem sin smukke rumlighed, gør skoletorvet til noget særligt.
Vonsild Skole og Specialcenter 02

Når kontrakten med totalentreprenøren er underskrevet begynder projekteringen, som fortsætter til foråret 2019. I den periode vil projektet blive tilpasset og detaljeret i et integreret samarbejde mellem totalentrepriseteamet, skolen og Kolding Kommune. Skolen forventes klar til brug i sommeren 2020.

År  

2018-2020

Bygherre  

Kolding Kommune

Sted  

Kolding

Størrelse  

13.200 m2, heraf ca. 1830 m2 nybygggeri fælleshus, ca. 1050 m² nybyggeri Specialcenter

Totalentreprenør  

Anton Knudsen Egtved

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Ingeniør  

OBH Rådgivende Ingeniører

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter

Fotograf/Visualisering  

Vismo

Præmiering  

1. præmie

Entrepriseform  

Totalentreprise

Status  

Konkurrence vundet

Sagsansvarlig partner  

Susanne Hansen