Vrå Børneby


Her er det er nemt at være og sjovt at lære
Projektet er disponeret som en læringsby brudt op i sammensatte kuber i to-tre etager. Kubernes geometrier skaber sammenhænge og rumligheder i og omkring bygningerne. Klyngerne disponeres omkring et sammenhængende rumligt forløb, fra ankomst, gennem hjertet og ud i naturen. Ankomsten fra byen er en aktiv og
inviterende ankomstplads ”Torvet”.

Herefter kommer man ind i ”Hjertet”, som så igen knytter sig til ”Skoven” som formidler overgangen til naturen. Hjemmeområderne i projektet er mindre huse med egen identitet. Interne forbindelser mellem børnehuset, indskolingen, hjertet og multihallen skaber sammenhæng mellem de forskellige bygninger.

Børnehuset er placeret ud mod ankomsten, og man vokser op gennem skolen og ender i udskolingen længst ude i naturen og længst væk fra hjerterummet. Hjerterummet er disponeret som et samlende mediatek med foyer og café i stueetagen og mediatek på 1. sal.

Læring i leg og landskab
Alle huse har centrale siddetrapper med undtagelse af børnehuset, som i stedet har rutschebane. Siddetrapperne fungerer som decentrale hjerter, der inviterer til både ophold, leg og som kan fungere som alternative lærings- og fællesrum. Et landskabeligt loop forbinder og integrerer både bebyggelse og brugere via læring, udvikling, sanser og stimulering. Landskabet kobler det urbane til naturen og angiver en stor mangfoldighed i aldersdifferentierede lege- og læringsrum. Landskabet tager udgangspunkt i stedets potentialer som integreres i lærings- og legeområderne – fra Alfabettorvet i ankomsten til læringsskov og eksperimentarium mod det åbne land.

År  

2016-2017

Bygherre  

Hjørring Kommune

Sted  

Vrå

Størrelse  

10.000 m2

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter

Entrepriseform  

Hovedentreprise

Status  

Konkurrenceforslag

Samarbejdspartner  

Frandsen og Søndergaard, Dansk Energimanagement + Espensen, Arkinord